Strechy Košice

Krovy

  • Krov je základnou nosnou konštrukciou strechy, pri ktorom je dôležité dbať na:
  • Výber reziva
  • Dodržiavanie predpísaných noriem stanovených výrobcom krytín
  • Dodržiavanie rozstupov nosných častí
  • Váš krov vám zhotovíme podľa projektovej dokumentácie na mieru a podľa vašich predstáv o tvare strechy.