Strechy Košice

Bleskozvody

  • Bleskozvod ochráni Váš dom pred živelnými pohromami
  • Bleskozvod Vám profesionálne nainštalujeme na Vašu strechu vrátane revíznej správy
  • Na bleskozvod je potrebné myslieť už pri kúpe krytiny, pretože spolupracujeme s výrobcami, ktorí majú vo svojej ponuke už komponenty na prichytenie bleskozvodového lana