Strechy Košice

Kompletná dodávka a montáž striech, klampiarske, tesárske a pokrývačske práce.

Sme súkromná firma, ktorá vznikla v roku 2003 ako fyzická osoba. Ťažiskom činnosti je prevažne kompletná dodávka a montáž striech, klampiarske, tesárske a pokrývačske práce. Rokmi budované pevné základy firmy viedli v roku 2011 k pretransformovaniu na spoločnosť Strechy Košice, s.r.o..

Kto sme?

Sme súkromná firma, ktorá vznikla v roku 2003 ako fyzická osoba. Ťažiskom činnosti je prevažne kompletná dodávka a montáž striech, klampiarske, tesárske a pokrývačske práce. Rokmi budované pevné základy firmy viedli v roku 2011 k pretransformovaniu na spoločnosť Strechy Košice, s.r.o..

Naše služby

Prenájom strešného výťahu, krovy, krytiny, bleskozvody, altánky, klampiarske práce, strešné okná, domentáž eternitových striech a mnoho ďalšieho nájdete v naše ponuke služieb.