krov.jpg

Krovy

Krov je základnou nosnou konštrukciou strechy, pri ktorom je dôležité dbať na:

  • Výber reziva
  • Dodržiavanie predpísaných noriem stanovených výrobcom krytín
  • Dodržiavanie rozstupov nosných častí

Váš krov vám zhotovíme podľa projektovej dokumentácie na mieru a podľa vašich predstáv o tvare strechy.