06.jpg

Bleskozvody

Bleskozvod ochráni Váš dom pred živelnými pohromami

  • Bleskozvod Vám profesionálne nainštalujeme na Vašu strechu vrátane revíznej správy
  • Na bleskozvod je potrebné myslieť už pri kúpe krytiny, pretože spolupracujeme s výrobcami, ktorí majú vo svojej ponuke už komponenty na prichytenie bleskozvodového lana